Yhdistys

Ortodoksinen diakonia ry on perustettu keväällä 2014. Yhdistys toimii ortodoksisen arvomaailman pohjalta ja sen tehtävänä on kristillinen diakoniatoiminta.

Yhdistyksen toiminta perustuu yhteisöllisyyden tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, ja siinä pyritään yksilön elämän ja minuuden vahvistamiseen. Toiminta rakentuu erityisesti tue­tun vapaaehtoistoiminnan pohjalle.

Yhdistyksen luonne diakoniatyötä tekevänä toimijana merkitsee sitä, että jokaista ihmistä palvellaan riippumatta hänen uskonnollisesta tai aatteellisesta arvomaailmas­taan. Ratkaisevinta on sosiaalisen vuorovaikutuksen tai avun tarve.

Yhdistyksen ortodoksisen arvomaailman mukaisesti jokaista ihmistä kohdellaan arvokkaana ja vastuullisena riippumatta hänen sen hetkisestä elämäntilanteestaan.

Yhdistys pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan auttamaan ihmisiä heidän sosiaalisis­sa tarpeissaan. Yhdistys pyrkii verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa voidakseen auttaa myös silloin, kun sen omat resurssit ovat riittämättömiä.